Ooit in 1965 begonnen als de Bejaarden-contact-commissie met als doel enige contactmiddagen te organiseren, zijn we sinds 2003 een commissie die ontspanningsmiddagen organiseert: de 55plussers-ontspanningsclub!

Elke donderdagmiddag 14.00 uur komen we bij elkaar om een spelletje kaart, rummikub of wat anders te spelen. Rummikub
In de pauze is er tijd voor koffie en thee; kosten € 1,50
Verder zijn er geen kosten aan deelname verbonden. 
 
Nieuwe leden zijn van harte welkom !!


De commissie vergadert twee keer per jaar in de Hoeksteen.
Namens het bestuur, secretaresse,
Mijnie v d Broek,
Dwenger 137
7741 JL Coevorden 
Tel. 515501