Werkgroep Oost-Europa

Kerst en nieuwjaarswensen.

Uit Cisnadië ontvingen we onderstaande kaart met “Frohe Weihnachten!” van “Asociata Speranta si Zambet” (betekent “Vereniging Lachen en Hopen”). De kinderen van het huiswerkcentrum Cisnadië van de “Vereniging lachen en hopen” en de medewerkers danken u hartelijk voor de ondersteuning.
De wensen U een “vrolijk en gezegend Kerstfeest en een goed en gezond Nieuwjaar!”
Van Jeni Czenter, Carmen Militaru (lerares), Claudia Gâdiu (lerares) en de kinderen.
Van Tamas en zijn familie ontvingen we de kaart met de prachtige engelen. Er onder staat: “En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:
Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.” Lucas 2: 13-14
Moge de vrede van Christus bij je zijn!
We wensen je een gezegende Kerst en een gelukkig Nieuwjaar!
Met liefde, Je broers en zussen in Pócsmegyer-Leányfalu.

IMG 9268      IMG 9269

Vleesactie werkgroep Oost-Europa
In het vorige kerknieuws kon ik nog niet de exacte opbrengst van de vleesactie meedelen. We zijn heel blij met een netto opbrengst van € 572,-

Kerstpakketten
Gelukkig hebben op het laatste moment nog enkele bedrijven hun kerstpakketten via onze website kerst.helpkansarmekinderen.nl besteld. We zijn dan ook aangenaam verrast dat de netto opbrengst hiervan € 1701,46 is. U ziet wat het voor ons financieel betekent als bedrijven via onze site hun kerstpakketten bestellen. Wilt u het ook eens bij uw bedrijf vragen aan degene die dit regelt?

Collecten
De opbrengst van de collecten in de kerk bestemd voor ons onderwijsproject in Cisnadië was dit jaar€ 502,-
Iedereen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Zo kan het prachtige werk voor de kinderen in Cisnadie ook dit jaar weer doorgaan. Tijdens ons laatste bezoek hebben we met eigen ogen de resultaten hiervan mogen zien.
In december hebben we ook weer een bijdrage van € 500,- overgemaakt voor de Kerstactie van Jenny Czenter. Ze heeft de families allemaal weer een “voedselpakket” aangeboden.

Agenda

17 febr. 2023: vergadering Werkgroep Oost-Europa

29 juli 2023: kraam op de Piekiesmarkt

Sept. 2023: statiegeld actie bij AH

Giften
Giften voor het project “Onderwijs voor kansarme kinderen” in Cisnădie, Roemenië kunt u overmaken op IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente inzake werkgroep Oost-Europa. Deze giften mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, de kerk is een ANBI-instelling..

Namens de Werkgroep Oost-Europa,

Dick Elzing