Door de Corona maatregelen heeft de werkgroep Oost-Europa de afgelopen periode niet vergaderd. Hopelijk kunnen we op vrijdag 11 maart a.s. elkaar weer ontmoeten om onze contacten in Oost-Europa te bespreken en vooral de belangen van de kansarme kinderen in ons onderwijsproject in Cisnadië (Roemenië) te behartigen. We hopen ook te bezien of en wanneer we naar Hongarije/Roemenië kunnen reizen. We zijn heel benieuwd hoe het met de kinderen en de leraressen in het onderwijsproject gaat.

Vleesactie
De vleesactie heeft netto € 566,- opgebracht. Hartelijk dank voor uw deelname en steun. We hopen dat u heeft genoten van de worst, rollade of gehaktballen.

Kerstpakketten actie
De kerstpakketten actie 2021 heeft € 635,25 opgebracht. Dank u wel!

Collecten
De opbrengst van de twee collecten in 2021 was € 108,- Dank u wel! Dit bedrag is heel begrijpelijk als je kijkt hoelang we al niet naar de kerk kunnen door de Corona maatregelen.

Tank en schenk
Als u tankt bij Peut Coevorden kunt u bij de kassa aangeven dat u wilt doneren. Kies dan bij “overig” voor werkgroep Oost-Europa. Opbrengst afgelopen periode € 26,- Dank u wel!

Giften
De afgelopen periode hebben we aan giften €788,- ontvangen. Dank u wel! Een geweldig bedrag! We nemen aan dat veel mensen hun collecte geld hebben overgemaakt.

Giften voor het onderwijsproject “Help Kansarme Kinderen” in Cisnadië (Roemenië) kunt u overmaken op IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk inzake werkgroep Oost-Europa. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Agenda

11 maart: vergadering werkgroep

De maand april: statiegeld actie bij AH

Namens de werkgroep Oost-Europa,

Dick Elzing