Sien is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. We helpen, adviseren en informeren onze leden bij belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie. (v/h Philadelphia)

De pastorale Commissie bereidt de SIEN-Kerkdiensten voor. Deze diensten worden vier keer per jaar gehouden.
Ongeveer een maand voordat de dienst plaats vindt wordt er een vergadering belegd.
In de vergadering komen de onderstaande punten aan de orde:
• Wanneer en waar wordt de Sien-dienst gehouden.
• Welke predikant gaat voor.
• Aan de dienst werkt meestal een koor mee, dit moet besproken worden.
• Het vervoer naar de kerk wordt geregeld.
• Aanplakbiljetten worden gemaakt en verspreid.
• Liturgie wordt gemaakt en gevouwen.
• Met de organist is er overleg, alsook de kosters en beheerders van de gebouwen "De Hoeksteen"en het Hervormd Ontmoetings Centrum".
• De bloemen die tijdens de Sien-dienst in de kerk staan krijgen een bestemming.
• De PR wordt verzorgd.

De Pastorale Commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de Baptisten Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente, in totaal acht personen. Zij krijgen volledige ondersteuning van Sien alsook van de eerder genoemde kerken, gericht op mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders, broers en zussen en andere mensen die om hen heen staan.
In toenemende mate hebben we mensen met een verstandelijke beperking leren benaderen als mensen met hun eigen mogelijkheden, hun eigen beperkingen, hun eigen verantwoordelijk-heden en hun eigen rechten. Zij verrijken het leven van onze gemeenschap.
Daar hoort ook bij dat zij meer mogelijkheden krijgen deel te nemen aan het leven van alle dag. Dus ook in de kerk.
Thuis komen in de kerk voor ieder mens. Welkom voor u allemaal.

Voor onze kerk hebben zitting in de pastorale commissie van Philadelphia die aangepaste diensten voor verstandelijk gehandicapten verzorgt:
mw. K.J. Vrielink-Kaalmink, EEG-laan 7, 7742 EA, tel. 514610
mw. R. Hartemink, Hoogehaar 13
mw. H. Heersmink-Cuperus, Linth. Homanlaan 21

Meer informatie over SIEN vindt u op hun website.


BIJBELCLUB "HET ANKER" Geloof-Hoop-Liefde

Bijbelclub "Het Anker" is een enthousiaste groep mensen met een verstandelijke beperking en we komen 1 keer per 2 weken samen, in de Hoeksteen van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Tijdens de samenkomst praten we over de verhalen uit de Bijbel, maar ook over dingen die ons bezighouden.
We gaan uiteraard ook koffie/thee drinken en iets leuks doen, dat kan knutselen zijn, een spelletje, kralen rijgen o. i. d. Voor de jarigen zingen we natuurlijk een feestlied en is er een klein cadeautje.
Bijbelclub "Het Anker" wordt uitgenodigd om bij deSIENdienst aanwezig te zijn en eventueel haar medewerking te verlenen.
Aan het eind van het seizoen, meestal halverwege de maand mei, is de slotavond van de Bijbelclub. Dat is ook altijd een hoogtepunt, want we gaan dan samen iets gezelligs doen.
Ontspanning!

Leiding van Bijbelclub "Het Anker"
Bep Eckhardt en Jeanet Regeling.