Gemeenteleden die gebruik wensen te maken van de autodienst op zondag,
voor bezoek aan de kerk kunnen zich wenden tot:


M. Marissen,   M. Wibautlaan 16, 7741 ZJ Coevorden
Tel: 0524-524010