ACTIVITEITEN & INFORMATIE

Geloofsopvoeding
Als je kind je vraagt: waar is God? Wat zeg je dan? Gebruik je dan de woorden die je van je ouders hebt gehoord en geleerd? Wil je er je eigen woorden aan geven? Soms helpt het om er met anderen over te praten.  Een drietal avonden werden georganiseerd om met anderen in gesprek te komen. Waarover ? Bijvoorbeeld: wat betekent geloven voor je? Welke positieve beelden/ervaringen heb je daarbij? Welke verhalen zijn daarbij belangrijk voor je?

Een van de gevolgen van die gesprekken is onderstaand lijstje met veel gebruikte bijbels en boeken. Misschien brengt het u op ideeën.
Kinderbijbels, tienerbijbel, dagboekjes, spiegelverhalen
De lijst begint bij de leeftijd 3 tot 4 jaar en eindigt bij de tieners

Dagboek voor kleine schatjes – 365 meditaties voor jonge kinderen. ISBN-nr: 978-90-6067-9715

Anne de Vries – Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis (Nederlandstalig 255 pagina's 9789024237883 / alleen tweedehands verkrijgbaar)

Prentenbijbel – Liesbeth van Binsbergen en Marijke ten Cate (280 pagina's 9789089120380 september 2011, Uitgever: Jongbloed )

D.A. Cramer-Schaap en Annemarie van Haeringen – Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (420 pagina's 9789021614861 maart 2000, Uitgever: Ploegsma)

Baukje Offringa – De gouden sleutel (spiegelverhalen) ISBN: 978-90-2113-5564

Samenleesbijbel – bevat drie routes d.w.z. drie niveau’s tussen 8 en 12 jaar
Hier is extra informatie toegevoegd en gespreksvragen

Startbijbel (vanaf ongeveer 11 jaar) ISBN 90-6126-264-X

Willem de Vink - Tienerbijbel (592 pagina's 9789086010912 september 2011, Uitgever: Benjamin)

ets-rembrandt

De predikende Christus (De Honderdguldenprent), Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1646 - ca. 1650