Agenda

No events
 

Kerkorgel

Nadat in 1645 de Grote Kerk was afgebouwd, werd in 1653 door orgelmaker Theodorus Faber het eerst orgel geplaatst. Het was een één-manualig positief. Dit zeer fraaie instrument werd in 1658 voltooid,doch werd helaas na 240 jaar dienst te hebben gedaan in 1879 vervangen door een tweede orgel.
Dit instrument werd door mej. Aleida Kramer aan de kerk geschonken en werd door Proper uit Kampen gebouwd.
Daar dit instrument ernstige slijtageverschijnselen begon te vertonen, werd in 1970 besloten een nieuw orgel te bouwen. In de zomer van 1972 is dit derde orgel gereed gekomen. Het staat weer op dezelfde plaats waar vroeger het eerste orgel heeft gestaan. Hiervoor moest o.a.de balustrade (destijds door Derck Abrahams, kistemaker te Loppersum vervaardigd) vernieuwd en gerestaureerd worden aan de hand van oude foto's. Bij de bouw van het orgel zelf is gebruik gemaakt van de bestaande kas en enig pijpwerk, nl. dat van de Prestant 8', Salicionaal 8' en de Bourdon 16'. Deze pijpen staan in het front van het orgel. Het orgel is verder geheel uit nieuw materiaal vervaardigd. Het heeft twee manualen en een vrij pedaal en werd door de firma V.d. Berg en Wendt te Zwolle/Nijmegen gebouwd. Dit instrument werd zo uitgebreid, waardoor het zeer geschikt is voor het geven van concerten. In april 1993 is door de Firma Kaat en Tijhuis te Kampen een nieuwe tremulant geplaatst.

Dispositie

Hoofdwerk Bovenwerk Pedaal
Bourdon 16' Holpijp 8' Bourdon 16'
Prestant 8' Salicionaal 8' Octaaf 8'
Roerfluit 8' Prestant 4' Octaaf 4'
Octaaf 4' Roerfluit 4' Nachthoorn 2'
Fluit 4' Nasard 3' Ruispijp IV
Quint 2 2/3' Octaaf 2' Bazuin 16'
Octaaf 2' Woudfluit 2' Trompet 8'
Cornet III disc Sesquialter II
Mixtuur IV-VI Scherp IV
Trompet 8' b/d Dulciaan 8'

Uitgebreide informatie vindt op de website over Drentse kerkorgels.
Koororgel

Het koororgel is gebouwd door de firma Gebr.van Vulpen te Utrecht in 1970 en heeft de volgende dispositie:

Holpijp 8' Oktaaf 2'
Oktaaf 4' Mixtuur IIIst. (gedeeld bas/disc.)
Roerfluit'