In het Pastoraat in de gemeente proberen wij elkaar te ontmoeten in en na de diensten, en het onderlinge contact te stimuleren op verschillende manieren.

 • Wij willen naar elkaar omzien voor Gods aangezicht, in de naam van Christus en hulp bieden aan elkaar op de vreugdevolle momenten en in de moeite van het leven.
 • Wij willen gebruikmaken van nieuwe/andere vormen van pastoraat en maken daarvoor gebruik van georganiseerde ontmoetingen/bezoeken en van spontane ontmoetingen/bezoeken in het pastoraat;

  • Wij willen elkaar stimuleren om aandacht te hebben voor elkaar, ook door de week.
  • Bij omzien naar elkaar denken wij vooral ook aan het onderlinge pastoraat in individuele gesprekken en in groepsverband.
  • Pastoraat is voor ons verbindingen zoeken naar en met elkaar.

 • Jongere generaties hebben andere vormen en manieren en daarom willen wij samen met hen zoeken naar aansprekende ontmoetingen.
 • Wij vinden het belangrijk dat onze professionele krachten zich vooral richten op urgente zaken in het pastoraat (ziekte en zorg, overlijden), het overige pastoraat geschiedt door vrijwilligers.
 • Nieuwe tijden laten ook andere communicatie methoden ontstaan. Digitale contacten willen wij waarderen: Whatsapp, email, Kerkapp en andere sociale media helpen om sneller te communiceren. (Kindernevendienst en jeugdraad maken daar al veelvuldig gebruik van)
 1. Dit alles vertaalt zich in een aantal concrete aandachtspunten voor de komende jaren.

  Beleidspunten

  1. Omzien naar elkaar betekent voor ons:
  1.  Onderling pastoraat
  2. Contacten onderhouden in de buurt door contactpersonen
  3. Contacten onderhouden door predikanten
  4. Bloemengroet bij verjaardagen 80+ en bij ziekte en rouw
  5. Engelenproject in de adventsperiode
  6. Dankdag
  7. Laatste Zondag Kerkelijk Jaar voor gemeenteleden en inwoners Coevorden
 2. Elkaar ontmoeten betekent voor ons:
  1. Diensten op zondag + koffiedrinken
  2. Huiskamergesprekken
  3. Vier je verjaardag in de Kerk
  4. Kerkcafé
  5. Lunchen en ontmoeten
 3. Aandacht voor jonge gezinnen en hun kinderen betekent voor ons:
  1. Inloop voor jonge gezinnen
  2. Kindernevendienst en jeugdkerk (next level)
  3. Digitale kerk – via Kerkapp, Whatsapp