Waar houden wij ons mee bezig:
  • De zorg voor de gemeente als gemeenschap
  • Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacrament
  • Het ambtelijk vertegenwoordigd zijn in de kerkdiensten
  • Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping
  • Het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen tezamen met de voorgangers

Hiertoe wordt er eens per maand vergaderd m.u.v. de maanden juli en augustus

De pastorale zorg

Onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en het opzicht over de leden van de gemeente,
hoe geven we hier gestalte aan:

  • Wij willen de nadruk leggen op het pastoraat m.n. onder de middengroep (25-40 jaar)
  • Pastoraat betekend voor ons: omzien naar elkaar.

Daartoe hebben wij als gemeente een wijkstructuur opgezet waarin gemeenteleden omzien naar gemeenteleden, in de buurt waarin je woont.

In nauwe samenwerking met de jeugdouderlingen proberen wij het contact met kinderen, jongeren en hun ouders vast te houden en evt. te versterken

Huiskamergesprekken;
Eens per jaar nodigen wij gemeenteleden uit voor huiskamergesprekken met een gezamenlijk thema. Zo proberen wij de onderlinge betrokkenheid te behouden en te versterken.