De doelstelling van de werkgroep Oost-Europa
Het onderhouden van contacten met Oost-Europa, in hoofdzaak via onze zusterkerken aldaar en het geven van ondersteuning aan projecten in Oost-Europa voor het bestrijden van armoede en het ontwikkelen van maatschappelijke of kerkelijke activiteiten.
De ondersteuning is gericht op structurele verbeteringen. Tevens houdt de werkgroep zich bezig met het informeren van de gemeenteleden van de PKN-kerken Coevorden over de lopende projecten en het verwerven van financiële middelen voor de te realiseren projecten.

Historie
Sinds 1990 is de Gereformeerde kerk van Coevorden betrokken bij projecten in dit deel van Europa. Al snel na de omwenteling eind tachtiger jaren ontstonden er contacten met een bejaardentehuis in Leányfalu in Hongarije, met de Reformatus Kerk in Leányfalu, met de predikant van deze gemeente en met de Reformatus Kerk in Pócsmegyer. Financieel heeft de Gereformeerde kerk van Coevorden o.a. bijgedragen aan de verbetering en de inrichting van het bejaardencentrum in Leányfalu, de bouw van een nieuwe kerk in Leányfalu en de restauratie van de kerk in Pócsmegyer. Door bezoeken aan Leányfalu en Pócsmegyer en tegenbezoeken werden de contacten aangehaald en ontstonden er niet alleen waardevolle vriendschappelijke banden tussen de kerkelijke gemeenten, het bejaardentehuis en onze gemeente, maar ook tussen individuele gemeenteleden. Nadat in Leányfalu en Pócsmegyer verschillende werkzaamheden waren afgerond, werden er contacten gelegd met een gezinsvervangend tehuis in Baja en de dagopvang voor jongeren met een lichamelijk en verstandelijk handicap in de pastorie van Gara. Het werk voor de gehandicapte jongeren is enige tijd door de werkgroep ondersteund. Door de verbeteringen op economisch vlak in heel Hongarije is de werkgroep in een volgende fase gekomen en heeft haar werkterrein verlegd naar Roemenië.

Na de “Wende” is de economie van Roemenië als een kaartenhuis in elkaar gestort. Velen leven onder de armoedegrens en hebben geen werk en/of uitkering. Voor kinderen is er weinig toekomst, veel ouders zijn lamgeslagen door het constante geldgebrek en zien geen uitweg meer. Via de kerkelijke gemeenten in Hongarije is de werkgroep in november 2003 in contact gekomen met ds. Konrad Lőrincz in Aiud, Transsylvanië. In deze streek van Roemenië wonen veel Hongaren simpelweg om het feit dat dit landsdeel vroeger bij Hongarije hoorde.
Ds. Konrad Lőrincz verzorgt het pastoraat in Aiud en Coltesti (Torockószentgyörgy). Konrad Lőrincz heeft enige tijd in Kampen gestudeerd en hij en zijn vrouw spreken goed Nederlands. Dit is voor de werkgroep en de projecten erg waardevol.
Via deze predikant en via andere contacten is de werkgroep op het spoor gekomen van de volgende projecten die om ondersteuning vroegen:
Het Bethlen Gabor College in Aiud, een school voor voortgezet onderwijs met daarbinnen een internaat, verkeerde in zeer slechte staat van onderhoud. De werkgroep heeft financiële middelen ter beschikking gesteld om renovatie mogelijk te maken op een aantal onderdelen: deuren, kasten en bibliotheek. Het Bethlen Gabor college in Aiud heeft, door de toetreding van Roemenië tot de EU, subsidie toegekend gekregen om de school op te knappen waardoor onze financiële steun daar niet meer nodig is.

P1030147 P1030154 P1030222