De gemeente bestaat uit twee wijken, wijk oost en wijk west, met elk een eigen wijkkerkenraad. Daarnaast bestaat voor de gehele gemeente de algemene kerkenraad (AK).

De wijkkerkenraden bestaan uit de predikant, de ouderlingen en de diakenen in de betreffende wijk. Zij bespreken vooral de pastorale en de diaconale zaken in de wijk en geven advies aan de AK over andere belangrijke zaken.

De eindverantwoordelijkheid berust bij de kerkenraad. De kerkenraad neemt besluiten over met name de bestuurlijke aangelegenheden van financiële, administratieve en organisatorische aard. Ook alle zaken die voor de gehele gemeente van belang zijn komen in de AK aan de orde. In de AK zijn naast het moderamen vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden opgenomen, de missionair ouderling, een bejaardenouderling, een jeugdouderling en de ouderlingen-kerkrentmeester.

De Algemene Kerkenraad is samengesteld uit het moderamen en overige leden. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording aan de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen (uit: Kerkorde PKN)

De kerkenraad is bereikbaar via  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of per post:  Algemene Kerkenraad, Postbus 181, 7740 AD Coevorden

Pastoraal en diaconaal werk

Het pastorale en diaconale werk in de wijken wordt uitgevoerd door de predikanten, de ouderlingen, de diakenen en contactpersonen. De wijken zijn daartoe onderverdeeld in (sub)wijken. In elke subwijk is een wijkteam ingesteld van ouderlingen, diakenen en contactpersonen. Zij verzorgen samen het bezoekwerk in de wijk. Een overzicht van de wijken en de wijkteams is opgenomen in het jaarboekje van de gemeente dat jaarlijks wordt vernieuwd.