De Singelkerk is in 1842 ontstaan als gereformeerde kerk. De toenmalige gereformeerde gemeente heeft een permanente groei doorgemaakt tot de 80'er jaren. Er zijn 2 momenten van snelle groei te noemen. Rond het begin van de vorige eeuw door de Doleantie en de snelle groei van de stad en in de 60'er en 70'er jaren toen de stad groeide door de toename van de werkgelegenheid in industrie en dienstensector. Het ledental bedroeg in 2010 ongeveer 1230 personen.

De geschiedenis van de gemeente is beschreven in het jubileumboek uit 1992 "Van Geslacht tot Geslacht is Uw Trouw", 150 jaar Gereformeerde Kerk Coevorden 1842-1992, geschreven door G. Gritter.