Project “Onderwijs voor kansarme kinderen in Cisnădie”
Sinds 2004 heeft de werkgroep contact met Jenny Czenter in Cisnădie, Roemenië. Jenny Czenter runde, samen met een aantal plaatselijke vrijwilligers, in het verleden een maaltijdproject voor de allerarmste kinderen in Cisnădie. Hieraan heeft de werkgroep een aantal jaren financiële ondersteuning geboden. Na de toetreding van Roemenië tot de EU werden de regels qua hygiëne aangescherpt en is zij met het maaltijdproject gestopt. Wel regelde zij voor de armste gezinnen waardebonnen die zij konden besteden in de plaatselijke supermarkt, maar zij wilde samen met de werkgroep zoeken naar een meer structurele oplossing van het armoedeprobleem dat in Cisnădie speelt wat uitmondde in het Project “Onderwijs voor kansarme kinderen in Cisnădie”.

De website www.helpkansarmekinderen.nl is weer in ere hersteld. Wij zijn druk bezig om deze weer gevuld te krijgen.

DSC 1573 DSC 1625  


Jenny Czenter is begonnen met organiseren en geven van bijlessen en huiswerkbegeleiding aan kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Een aantal kinderen hebben een leerachterstand waardoor zij de aansluiting met de rest van de klas dreigen mis te lopen. Onderwijs biedt kansen voor de toekomst o.a. voor het vinden van werk. Vaak gaat het om kinderen met een ontwikkelingsachterstand, deze kinderen zijn persoonlijke begeleiding nodig wat hun op school niet geboden kan worden. Wat ook meespeelt is dat de ouders vaak analfabeet zijn, zij stimuleren hun kinderen niet om onderwijs te volgen terwijl dit toch zo belangrijk is. Deze ouders zijn totaal niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van hun kinderen. De kinderen van deze leeftijd gaan in Roemenië alleen 's morgens naar school, de middag zou besteed moeten worden aan het maken van huiswerktaken. De thuissituatie maakt dat dit onmogelijk is, meestal staat er in het enige vertrek wat het gezin tot de beschikking heeft alleen een bed.
De werkgroep Oost-Europa geeft financiële ondersteuning aan dit onderwijsproject. Het geld wordt gebruikt om leermiddelen van te betalen en om de onderwijskrachten een financiële vergoeding te kunnen geven. Jenny Czenter geeft jaarlijks een financieel overzicht hoe het geld gebruikt is. De werkgroepleden gaan regelmatig kijken hoe het project loopt.  

Giften voor het project "onderwijs voor kansarme kinderen" kunt u overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente inzake werkgroep Oost-Europa.