20 maart 2022 mochten we het heugelijke feit vieren dat de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente zijn gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Coevorden.

De Protestantse Gemeente Coevorden is een levende en actieve gemeenschap in de stad Coevorden. Vanuit de Heilige Schrift; de Bijbel willen wij hieraan richting en uiting geven. De liefde van God gaat de grenzen van leeftijd, volk, ras en cultuur te boven. Als gemeente willen wij dan ook een open huis zijn met plaats voor allen, ongeacht karakter, geloofsbeleving of seksuele geaardheid. We willen elkaar de ruimte geven. We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. We beseffen dat niemand de waarheid in pacht heeft. In de dagelijkse omgang met elkaar, in pastoraat en diaconaat, in kerk en liturgie willen we ons oefenen in liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar. Dat is vastgelegd in ons beleidsplan. Hieronder ziet u verder nog een impessie van onze gemeente.


Beleidsplan
Gemeente

Gedragscode
Gemeente