Mocht u een voorbede willen aandragen, wilt u dan contact opnemen met de dienstdoende voorganger zodat u, indien gewenst, in een gesprek iets dieper in kan gaan op hetgeen u zo bezig houdt.