Liturgische schikking


Pinksteren - Afscheid en bevestiging ambtsdragers


Zondag 28 mei 2023

2023 03 12 liturgische schikking De stenen met de bloemen zijn de leden van de kerkenraad en de voorgangers Iedereen draagt of heeft zijn/haar steentje bijgedragen aan de opbouw van de nieuwe Protestantse Gemeente Coevorden. In de boeketjes zijn 7 verschillende elementen verwerkt. Zeven is ook het getal van de volheid.

Klimopblad, hedera, als teken van de trouw van God, de rode roos voor de liefde en de heilige Geest. De vijf blaadjes, tegen de onderkant van de roos staan voor zwijgplicht. De buxus voor standvastigheid en het gras voor vergankelijkheid. Ook kerkenraadsleden kunnen het niet alleen, daarvoor staat het gipskruid centraal als teken van verbondenheid. De gerbera staat symbool voor het oog op God gericht.

Pinksteren: Feest van de Hoop
Samen met de prachtige bloemen in allerlei kleuren staat de groene boog symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.

Liturgische schikkingen 40 dagentijd en Pasen 2023

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

Uit iefde voor jou

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken van de kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.


Zondag 9 april 2023 - Pasen

2023 03 12 liturgische schikking Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Stille Zaterdag 8 april 2023

2023 03 12 liturgische schikking Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Goede Vrijdag 7 april 2023

2023 03 12 liturgische schikking Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

Zondag 2 april 2023

2023 03 12 liturgische schikking Kostbare geuren voor die Ene
is voor iedereen het goede doen

Liefde voor jou

Zondag 26 Maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Cirkel vol ogenschijnlijk dode bloemen

zijn levende herinneringen

Liefde voor jou

Zondag 19 maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Open ogem, zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij geworden?

Zondag 12 maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Bronnen van inspiratie

Spiegels met gedachten

Verbinding voor mij en jou

Zondag 5 maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Op de berg

In stilter luisterend, biddend

Drie profeten

Gevonden wijsheid

Zondag 26 Februari 2023, 1e lijdenszondag

2023 03 12 liturgische schikking Uit Liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht