Liturgische schikking
Zondag 19 Mei 2024 - Pinksteren, Belijdenis en bevestiging ambtsdragers

De stenen met de bloemen zijn de leden van de kerkenraad en de voorgangers.
Iedereen draagt of heeft zijn/haar steentje bijgedragen aan onze Gemeente.
In de boeketjes zijn 7 verschillende elementen verwerkt. Zeven is ook het getal van de volheid.

Hedera, als teken van de trouw van God,
de rode roos voor de liefde en de Heilige Geest. De vijf blaadjes,
tegen de onderkant van de roos staan voor zwijgplicht.
De buxus voor standvastigheid en het gras voor vergankelijkheid.
Ook kerkenraadsleden kunnen het niet alleen, daarvoor staat
het gipskruid centraal als teken van verbondenheid met de gemeenteleden.
De gerbera staat symbool voor het oog op God gericht.
We nemen vanochtend afscheid van Bart als jeugdouderling, er wordt een steen uit de muur gehaald. We heten Henriëtte en Anneke van harte welkom in de kerkenraad en er worden twee stenen in de muur geplaatst, als symbool van hun toetreding tot de kerkenraad.
De stenen die nu nog voor de muur staan, staan symbool voor de vacatures die er nog steeds binnen de kerkenraad zijn.

24 05 05 schikking Pinksteren:

Bovenop het muurtje staat een schikking met de rode bloemen van de anthurium, deze verbeelden de vuurtongen uit het Pinksterverhaal.
De drie rode rozen aan de voorkant van de schikking verwijzen naar de volheid van Gods aanwezigheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De rode pioenroos voor belijdenis van het geloof. Rondom alle bloemen hedera, als teken van Gods trouw.

Zondag 5 Mei 2024 - Afscheid Ds. Jennie Lambers-Niers

In de schikking zijn diverse bloemen in mokjes geplaatst. Jennie krijgt nu zoveel vrije tijd dat ze meer visite kan ontvangen, dus de mokjes kan ze vast goed gebruiken.
Ook enkele van de door Jennie geschreven boeken zijn in de schikking verwerkt. Jennie krijgt nu meer tijd om te schrijven of te vertalen in het Drents. Ook ligt er nog bladmuziek want Jennie mag ook graag muziek maken. 

24 05 05 schikking De bloemstukjes bestaan uit de volgende bloemen:

Gerbera: Als symbool voor: met het oog op God gericht.

Roos: Als symbool voor de liefde en vertrouwen
De 5 blaadjes aan de onderkant van de roos staan voor zwijgplicht.

Chrysant: Als symbool voor geluk en eerlijkheid.

Anjer: Als symbool voor toewijding.

Tulp: Als symbool voor gebed.

Campanula: Als symbool voor dankbaarheid.

En de hedera, teken van Gods trouw, ligt als een singel tussen de bloemstukjes.

Zondag 28 April - Verbintenisdienst Ds. Lambert van der Weide

We hebben gekozen voor een fietswiel.
(Ds. van der Weide is een fervent fietser!)


Het jaarthema van dit jaar is:
Ga mee, dus dat past mooi bij een fietswiel.
De spaken zijn omwikkeld met allerlei kleuren, als symbool voor onze veelkleurige gemeente. Jong en oud, klein en groot en met allemaal verschillende achtergronden, ideeën, verwachtingen.
De buitenrand is gevuld met bloemen in de kleuren van het kerkelijk jaar. Vandaag is het rood, de kleur van vuur. daarna wordt het weer wit, de kleur van vreugde om Gods liefde voor mensen, met Pinksteren is het dan weer rood, de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam. Vervolgens is het een lange tijd groen, de kleur van het leven, tussendoor nog een keer wit, voor een doopdienst en Heilig Avondmaal.
Het is vervolgens groen tot aan de Laatste zondag van het Kerkelijk jaar, dan is het wit om daarna over te gaan op paars. De adventsweken tijd om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Met Kerst en de weken daarna weer wit, vervolgens paars in de lijdenstijd en weer wit met Pasen evenals de weken erna. En zo zijn we het jaar rond.

Naast dat dit de kleuren van de kerk door een jaar heen zijn zou je ook kunnen zeggen dat deze kleuren deel uitmaken van ieders mensenleven. Paars wanneer het even tegenzit, groen wanneer we ons goed voelen, wit wanneer we dankbaar zijn, rood voor liefde en enthousiasme. Onder de bloemen hebben we hedera toegevoegd. Wat voor kleur/tijd van het jaar of de stemming in ons leven ook is Gods trouw is er altijd. Hij laat jou en ons nooit alleen. Ook al voelen we het soms niet, we mogen weten en er op vertrouwen dat Hij er is.

We hebben nog een schikking gemaakt op de boomschijf. Een schikking met ook alle kleuren van het kerkelijk jaar, gipskruid als symbool voor de gemeente en hedera als teken van Gods trouw aan de wereld en aan ons mensen. En een fiets mag natuurlijk niet ontbreken. Ook moet het uiteraard duurzaam zijn…..daarom een fiets die in beweging komt door zonne-energie.

Wanneer de zon schijnt oftewel, we Gods aanwezigheid voelen gaat alles veel makkelijker.

40 Dagentijd en Pasen 2024

De lezingen komen uit de Bijbelboeken Prediker en Jeremia.

We zijn voor de schikking uitgekomen op de bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.


Zondag 31 Maart 2024 - Eerste Paasdag


Lezen Johannes 20:1-18

‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was …’ (Johannes 20:1)

Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader

Zaterdag 30 Maart 2024 - Stille Zaterdag


Lezen Klaagliederen 3:24-31

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. Vertrouwen op God. Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd. In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens domineert alles. Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen!

Schuin op de groene bol ligt het houten kruis. Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd aan het kruis.

Vrijdag 29 Maart 2024 - Goede Vrijdag


Lezen Klaagliederen 3:1-9

Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar.
Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden; een letterlijke duisternis over het hele land (Lucas 23)? Een van God verlaten dag.

Bij de bol is een kruis geplaatst.

Donderdag 28 Maart 2024 - Witte Donderdag


Lezen Johannes 13:1-15

Hierop zei Jezus: ‘(...) Jullie zijn dus rein - maar niet allemaal.’ (Johannes 13:11)

Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren en het is een oproep om te handelen. Hij inspireert degenen die het zien. Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen (de wereld) op zich te nemen, en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

In de bol zijn klokjes geplaatst, de oproep om dienaar te zijn.
De witte doek verwijst naar de voetwassing.

Zondag 24 Maart 2024 - Zesde zondag 40-dagentijd


Lezen Jeremia 4:19-5:1

'... kijk om je heen (...) of er iemand is die rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.’ (Jeremia 5:1)

Een rechtvaardige Vandaag begint de Goede of Stille Week. We lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen.

In de terracotta pot wordt een kruis geplaatst met bovenop de bol. Aan het kruis worden slingers met 30 gedroogde vruchten en 12 noten bevestigd, die staan voor de dertig zilverlingen die het verraad symboliseren. De 12 noten symboliseren de 12 apostelen. De buxus symboliseert Palmpasen.

Zondag 17 Maart 2024 - Vijfde zondag 40-dagentijd


Lezen Jeremia 32:1-15 en 42-44

'‘... omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’ (Jeremia 32:7)

Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, blijkt een losser te zijn.

Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land. Drie kleuren viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In het midden een puntvormig lijnnervig blad, als teken voor de rechtvaardige.

Zondag 10 Maart 2024 - Vierde zondag 40-dagentijd


Lezen Jeremia 29:1-14

'Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11)

Een hoopvolle toekomst. Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze. We worden opgeroepen om ons te verheugen (laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaatste woord. Zijn laatste woord is genade, Pasen!

De bol is nog groener geworden, er is hoop.
Er is en V-vorm (vredesteken) van de takken van de brem in de bol geplaatst. In de V-vorm een roze tulp. De tulp symboliseert het gebed.

Zondag 3 Maart 2024 - Derde zondag 40-dagentijd


Lezen Jeremia 26:1-19

'Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.’ (Jeremia 26:3)

Ogen om te zien, oren om te luisteren …, maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.

De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Van onderaf wordt de bol iets groener door het toevoegen van groen mos tussen de schors. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Zondag 25 Februari 2024 - Tweede zondag 40-dagentijd


'Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’ (Jeremia 18:6)

Deze tekst is op de 2e zondag van de 40dagentijd het uitgangspunt van de schikking. De bol wordt iets groener en is geplaatst op een terracotta pot. De pottenbakker maakt de mooiste potten maar er zijn daarvoor veel mislukkingen. Hij geeft niet op en zet door totdat de pot mooi is, tot Gods eer. Je moet trouw blijven aan de boodschap en niet opgeven om het goede te doen

Rond de bol is een krans van hedera aangebracht. De hedera verbeeld de trouw van God aan de aarde.

Zondag 18 Februari 2024 - Eerste zondag 40-dagentijd


Jeremia 1:4-19

Jeremia is geen geboren profeet. Integendeel, hij wordt geboren in een priestergeslacht. Zijn vader is een priester. Je zou verwachten: zo vader, zo zoon. Maar dan klikt er een stem. God roept Jeremia tot een andere dienst, die van profeet. Het overrompelt Jeremia. Net als Mozes stribbelt hij tegen: ‘Ik ben geen spreker en bovendien nog jong.’ Maar God zet door. Wat Hij begint, geeft Hij niet op.

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen,
gesymboliseerd in de witte schikking.

In vers 11 staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het Midden Oosten die na de winter bloeit.

Er is een bloesemtak toegevoegd aan de schikking.

Advent en Kerst 2023

De basisschikking is een gedroogd palmblad. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant van het blad loopt uit in een komvorm, deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verhaalt.

Zondag 25 December 2023


Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen,
gesymboliseerd in de witte schikking.

Kerst

De hemel raakt de aarde
Herders gaan op weg ze zoeken wat de engelen vertelden
Ze openen zich voor het Kind van belofte

God
Kom met Uw Geest
Raak ons aan met Uw Licht

Zondag 24 December 2023


Op deze vierde zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

Vierde advent

De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam
wegbereider om onze voeten te kunnen zetten op de weg van de vrede
daar raakt de hemel de aarde

God, Kom met Uw Geest
doe uw stralende licht over ons opgaan

Zondag 17 December 2023


Op deze derde zondag van de advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door.
We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog
in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

Derde advent

De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen
daar raakt de hemel de aarde
God
kom met Uw Geest opdat wij
goede woorden spreken

Zondag 10 December 2023


Deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot
man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking
zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria, een rode bloem als
symbool voor het ontvangen van Gods Geest en een bloembol als beeld van “verwachting”,

Tweede advent

De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde

God
kom met Uw Geest
open ons voor uw aanwezigheid

Zondag 3 december 2023


Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

Eerste advent

De hemel raakt de aarde
In de belofte van een kind
ongeloof
verstening
worden tot hoop en vertrouwen
daar waar de hemel de aarde raakt

God
kom met Uw Geest
open ons hart om uw tekens te verstaan

Zondag 26 november 2023 - LZKJ


Op deze zondag noemen we de namen van gemeenteleden waar we het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen en mag de familie een kaars aansteken.

Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om een waxinelichtje te branden voor hen die ze moeten missen in hun leven.


Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Het witte hart met de rode rozen staat voor de liefde, het kruis met de hedera voor het eeuwig leven en Gods trouw aan ons.

Liturgische schikkingen 40 dagentijd en Pasen 2023

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

Uit iefde voor jou

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken van de kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.


Zondag 19 november 2023

Doopdienst

De roze/blauwe hortensia, voor de dopeling, daarnaast de 2 witte gerbera’s, de ouders.
Twee bladeren van de vingerplant als de handen van God met daarin een “parel”.

Je bent een parel in God’s hand.

Drie witte rozen voor de Vader, Zoon en Heilige Geest.
De grassen, als fonteintjes, staan symbool voor het water van
de doop. Het gipskruid symboliseert de familie en de gemeente
die om het gezin heen staan.

Zondag 18 september 2023 - Startzondag


Het thema van dit nieuwe kerkelijk seizoen is 'Ga mee!' en het moedigt mensen aan om deel te nemen aan de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde die God heeft gestart.

Geloof, hoop en liefde
Deze bekende geloofssymbolen zijn gebruikt voor de symbolische schikking.

Startzondag

Hortensiabloemen (bloem van het najaar) zijn in de openingen van het hart gestoken. Deze bloemen staan symbool voor dankbaarheid en schoonheid.

De grote bloemen stralen overvloed uit alsof ze zeggen: geloof en liefde zijn overvloedig aanwezig!

De rode bloemen symboliseren de liefde en de blauwe bloemen het hemelse.

Het anker is verbonden aan de kleur groen, symbool van hoop en toekomst.

Om het kruis is de kleur blauw gebonden, de kleur van het hemelse.

Zondag 28 mei 2023


De stenen met de bloemen zijn de leden van de kerkenraad en de voorgangers Iedereen draagt of heeft zijn/haar steentje bijgedragen aan de opbouw van de nieuwe Protestantse Gemeente Coevorden. In de boeketjes zijn 7 verschillende elementen verwerkt. Zeven is ook het getal van de volheid.

Klimopblad, hedera, als teken van de trouw van God, de rode roos voor de liefde en de heilige Geest. De vijf blaadjes, tegen de onderkant van de roos staan voor zwijgplicht. De buxus voor standvastigheid en het gras voor vergankelijkheid. Ook kerkenraadsleden kunnen het niet alleen, daarvoor staat het gipskruid centraal als teken van verbondenheid. De gerbera staat symbool voor het oog op God gericht.

Pinksteren: Feest van de Hoop

Samen met de prachtige bloemen in allerlei kleuren staat de groene boog symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.

In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.

Zondag 9 april 2023 - Pasen

Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Stille Zaterdag 8 april 2023

Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Goede Vrijdag 7 april 2023

Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

Zondag 2 april 2023

Kostbare geuren voor die Ene
is voor iedereen het goede doen

Liefde voor jou

Zondag 26 Maart 2023

Cirkel vol ogenschijnlijk dode bloemen

zijn levende herinneringen

Liefde voor jou

Zondag 19 maart 2023

Open ogen, zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij geworden?

Zondag 12 maart 2023

Bronnen van inspiratie

Spiegels met gedachten

Verbinding voor mij en jou

Zondag 5 maart 2023

Op de berg

In stilter luisterend, biddend

Drie profeten

Gevonden wijsheid

Zondag 26 Februari 2023, 1e lijdenszondag

Uit Liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht