Overzicht liturgische schikkingen

Inleiding veertigdagentijd 2017
In deze 40-dagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking vormen 3 schijven van een boom deze berg. Elke ring staat voor groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan.


Inleiding schikkingen adventstijd 2016
Het thema voor de symbolische schikking is ‘de wereld omgekeerd’
Advent is een tijd van verwachten.
De mensheid kijkt uit, verlangt, naar een wereld omgekeerd, een wereld waar vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.
Het dragend symbool in deze adventstijd is de spiegel.
In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is.
Het licht van de kaarsen geven extra glans.
De spiegel bevat gebroken stukken scherven.
Deze spiegelscherven zorgen ervoor dat er “gebroken beeld” ontstaat.
De gebrokenheid van de wereld en of het leven.

Elke zondag wordt er een spiegelscherf afgehaald tot er met kerst maar één stukje over is gebleven.Inleiding veertigdagentijd 2016

Voor in de kerk staat een paars geverfde plaat, deze vormt de basis voor de bloemschikkingen de komende weken.
Deze plaat stelt de weg van het leven voor, met daarop voetstappen.
In deze periode laten we de beweging zien, de beweging van de ene mens naar de ander én van God naar mensen.
Om de beweging vorm te geven is gekozen voor schoenen, deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven.
Elke week komt er een paar witte schoenen bij, wit is de kleur van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.
In de schikkingen steeds meer bloemen en veranderend van kleur, van donker naar licht   schoenen aan

om met hem op weg

te gaan

die ons voorgaat

naar de ander

ons voorgaat

naar leven
    zijn weg van liefde

blijkt zwaar

biddend zoeken

naar kracht

waar anderen slapen

God

blijft waken

wees houvast
  

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het verhaal van het Evangelie te vertellen. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.


Kerst 2015

De hemel raakt de aarde
Johannes Is zijn naam
wegbereider
om onze voeten te kunnen zetten
op de weg van de vrede
daar raakt de hemel
de aarde
God

kom met Uw geest
doe uw stralende licht
over ons opgaan

Vierde advent 2015

Zondag 20 december vierde advent

De hemel raakt de aarde
Op de vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes.
Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied.
De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de versteningwaarin Zacharias gevangen zit.
De rode bloemen verwijzen weer naar de Heilige Geestvan God


Tweede advent 2015

Zondag 6 december tweede advent

Aankondiging geboorte van Jezus

Op deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel
Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de
naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste
worden genoemd. Als beeld van de verwachting een bloembol en rode bloemen als
symbool voor het ontvangen van Gods Geest.


Dankdag 2015


IMG 3995Hieronder vindt u afbeeldingen en toelichtingen van schikkingen uit voorgaande jaren.


 

PINKSTEREN 2014

Pinksteren-2014-1 Pinksteren-2014-2 Pinksteren-2014-3

 


Pinksteren 2013
Handelingen 2.
De bundels rabarber zijn als vuur,
Het vuur van de Heilige Geest dat mensen krijgen op het Pinksterfeest.
De Gloriosa bloemen zijn net tongen van vuur, vlammetjes die zich verspreiden.
De vele kleuren symboliseren de verschillende gaven van de Geest,
maar ook dat we allemaal verschillend zijn en dat iedereen God mag verstaan in zijn eigen taal.

 

Pinksteren 2013  Groet-gemeente pinksteren2013

Dankdag Gereformeerde kerk 2012

Hoorn des overvloeds2 dankdag-groet-2012

De schikking voor dankdag is de hoorn des overvloeds. Uit deze hoorn stromen vruchten en vele kleuren als teken voor onze dankbaarheid voor Gods gaven, die wij ook het afgelopen jaar weer in overvloed van Hem ontvangen hebben. Het handvormige blad verbeeldt het ontvangen van de rijkdom van de oogst. De zonnebloemen verwijzen naar het licht dat het gewas deed groeien, want zonder licht groeit er niets.


  Zondag 24 april Pasen - Gereformeerde Kerk

Ontmoeting met de Levende

Een steen voor het graf die weggerold is, de linnen doeken in het lege graf.
Het kind dat in doeken was gewikkeld bij zijn geboorte is nu 'ontwikkeld' en thuisgekomen bij de Bron van waaruit hij leefde.
De ruimte om in het daglicht in de tuin de Levende te ontmoeten.
De twee boogvormen liggen horizontaal, open en ontvankelijk, en dragen in zich het Licht uit de hemel, stralend wit.

 Witte bloemen bloeien stil bij de paarskaars.
De bloemen als groet van de gemeente zijn wit.


 Zondag 17 april 6de zondag in de veertigdagentijd - Gereformeerde Kerk

Ontmoeting in de stad. 

 

Jezus nadert Jeruzalem Hij rijdt niet hoog te paard, maar komt als een zachtmoedige koning op een ezel de stad binnen.
Zijn weg zal voeren naar het kruis, zijn dood, maar ook zijn opstaan uit de dood, en leven in het Eeuwige licht.
De ezel staat als een last dier voor eenvoud en zoals Jezus in de woestijn zich niet liet verleiden tot machtsvertoon, zo blijft Hij ook nu bij de Bron van Licht en Leven.
Om vanuit dit Licht je talenten te ontwikkelen en dienstbaar te zijn aan de Levende, de Scheppende.
En om het Licht te zien in de mensen en alles wat verder op je pad komt.
De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel.
Rood verwijst naar de kleur van het hart, de geest en het bloed.
Ook is rood de kleur van de liefde, de liefde van de mensen die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen.
De symbolische schikking bestaat uit een rode loper naar het licht dat centraal staat, de paaskaars.

 

De bloemen als groet van de gemeente zijn rood en paars.


 Zondag 10 april 5de zondag in de veertigdagentijd - Gereformeerde Kerk

Ontmoeting bij het graf.

Jezus gaat op weg naar Lazarus die ziek is.
Als hij aankomt is Lazarus al overleden.
Jezus liep naar het graf en zei dat ze de steen voor de opening van het graf moesten weghalen.
Daarna riep Jezus: Lazarus, kom naar buiten!
En tegen de mensen zei Hij, de doeken los te maken en Lazarus te laten gaan.
Het verhaal verwijst naar het leven wekkende Licht waarin God mensen oproept tot leven en opstaan.
Naar buiten komen en je met hulp van anderen laten bevrijden van alles wat beklemt of ingewikkeld is, om bevrijd te kunnen leven.

De symbolische schikking zijn bloemen uit de klem.
Opnieuw leven, verbeeld door bloemen die tussen takken geklemd naar buiten steken.
de bloemen als groet van de gemeente verbeelden hetzelfde


 Zondag 3 april 4de zondag in de veertigdagentijd - Gereformeerde Kerk

Ontmoeting in het voorbijgaan

 Jezus ontmoet in het voorbijgaan een blindgeborene en wijst de mensen erop dat een aangeboren kwaal niets te maken heeft met zonde van ouders of voorouders.
De boodschap van het verhaal is dat je in leven ziende blind kan zijn.
Om het licht te kunnen ontmoeten moet ons het slijk van de ogen worden gewassen.
Er gebeurt een wonder in het verhaal.
Jezus strijkt het slijk van de aarde op de ogen van de blinde.
Hij kan daarna zien met nieuwe ogen.
Voor de symbolische schikking zijn bloembollen met duidelijke wortels te zien.
Deze wortels verwijzen naar het leven in de diepte, onzichtbaar in de donkere aarde.
Wortels die zich een weg zoeken, zoals mensen houvast en verdieping zoeken omdat in het licht te openbaren.
De 2 boogvormen staan elke week verder uit elkaar.
Deze twee boogvormen verbeelden de ontmoeting met het licht van de Eeuwige God en de ontmoeting van Jezus met mensen.
De bloemen als groet van de gemeente zijn roze.
Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd.
Het licht van Pasen breekt door en maakt het paars lichter.

 


 Zondag 27 maart 3de  zondag in de veertigdagentijd - Gereformeerde kerk

Ontmoeting bij de bron

Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron, de bron op het stuk grond dat Jozef aan zijn zoon Jacob gegeven had.
Staande in deze traditie laat Jezus de Samaritaanse vrouw weten dat de Geest van God zich niet alleen laat vinden op speciale plekken.
Het levende water is overal als je open staat voor de Geest en het oneindige Licht.
Voor leven is water van levensbelang.
Leven ontstond vanuit water en wij bestaan voor het merendeel uit water.
De symbolische betekenis van water wordt door Jezus aan de Samaritaanse doorgegeven.
Namelijk dat het water wat Jezus geeft, eeuwig leven geeft.
Water schenkt leven, levend water.
Voor de symbolische schikking is daarom gekozen voor een fontein schikking in een schaal met water en groene materialen.
Als groet van de gemeente een fontein van groen gras.

 

 


Zondag 20 maart 2ste zondag in de veertigdagentijd - Gereformeerde Kerk

Ontmoeting op de berg

Jezus neemt Petrus en de broers Jacobus en Johannes mee naar een hoge berg, waar zij alleen kunnen zijn.
In bijbel verhalen vind een ontmoeting tussen God en mens vaak op een berg plaats.
Op een bergtop heb je zicht, uitzicht, ruimte en stilte.
De bergtop verwijst naar de ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en mensen.
Daar op die berg verandert de gedaante van Jezus: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht.
De leerlingen willen dit licht vasthouden door drie tenten te bouwen, maar het licht is tijdloos, het is overal.
In de kleur wit komen alle kleuren samen.
In de symbolische schikking 3 witte bloemen.
Wit is de liturgische kleur van Pasen.
Stralend wit, als zonnestralen, beelden van het licht van God.
De stenen zijn blijven liggen, maar dit keer als herinnering dat de ontmoeting met God plaatsvond op de berg

 Als groet van de gemeente witte bloemen.


Zondag 13 maart 1ste zondag in de veertigdagentijd - Gereformeerde Kerk

Ontmoeting in de woestijn

 Ontmoeting met het licht
We gaan op weg naar Pasen.
Voor de basisschikking gebruiken we het thema 'ontmoeting met het licht '.
Hierbij laten we twee boogvormen naar elkaar toe buigen.
De twee boogvormen verbeelden de ontmoeting met het licht van de eeuwige God en de ontmoeting van Jezus met mensen.
de twee boogvormen worden geplaatst in een woestijn.
in de christelijke traditie leidt de weg door de woestijn heen naar het nieuwe leven.
de zijde van de tafel is een bijbels beeld van de vier uiteinden van de aarde en van het grondplan van het nieuwe Jeruzalem, waarin gerechtigheid heerst.
in de ruimte tussen de boogvormen wordt wekelijks een eenvoudige symbolische schikking gemaakt.
deze verwijst naar de ontmoeting met het licht van de levende.
de basis schikking staat bij de paaskaars als verwijzing naar het licht van God.

ook staat de paaskaars hierbij symbool voor de lichtende vuurzuil die het Joodse volk s 'nachts begeleide bij hun uittocht uit Egypte.

Jezus wordt door de Heilige Geest meegevoerd naar de woestijn om daar helder te krijgen waar zijn missie ten diepste omgaat.
hij word door het kwade beproefd doordat satan hem vraagt van stenen brood te maken en te knielen voor hem.
Dit is een beproeving van God.
Maar Jezus blijft bij de bron en wijst naar het licht van God, in wiens licht hij wil leven.

Als groet van de gemeente paarse bloemen, omdat dit de liturgische kleur van de lijdenstijd is

 


 Eerste zondag Veertigdagentijd - Hervormde gemeente

Zoals Jezus in de woestijn
wijst op het licht van God,
en zijn kracht zoekt,
niet in macht en bezit,
maar in alles wat oplicht
in een ontmoeting met de ander,
zo gaan we op weg
deze veertig dagen
in het Licht van de Levende.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw licht betekent.

De komende weken is de basis voor de compositie de woestijn.
Jezus zocht de woestijn op, een ruimte zonder ruis of afleiding.
Het vierkant is een bijbels beeld van de vier uiteinden van de aarde
en het grondplan van het nieuwe Jeruzalem, waarin rechtvaardigheid
heerst: vier zijden met open poorten naar alle windstreken.

De kaars verwijst naar het Licht van God. Als beeld van het toeleven
naar het Licht van Pasen beginnen we de veertigdagentijd met een
kleine kaars.

De twee boogvormen wijken elke zondag wat verder uit elkaar,
als bloembladen die opengaan. Niet als beeld van verwijdering,
maar als beeld voor de ontmoeting met het Licht van God.
We mogen leven van alles wat God ons in ontmoetingen met
mensen en natuur laat oplichten, niet alleen van brood en geld.

 


 Bevestiging ambtsdrager Januari 2011 - Hervormde Gemeente

De rode rozen, als teken van liefde voor God, voor elkaar en

de medemens, symboliseren de kerkenraad: ouderlingen,
diakenen, kerkrentmeesters, predikant en pastoraal werker.
De rode rozen met 5 schutbladeren staan ook voor
geheimhouding en vertrouwen. Het gipskruid boven de
schikking staat symbool voor de leiding van de Heilige Geest,
dit wordt nog eens bevestigd door het rode kleed.
De grote vingerplantbladeren symboliseren een handreiking
vanuit de ambtsdragers naar de gemeente, uitgebeeld door
de ring van veelkleurige bloemen, en vanuit de gemeente
naar de ambtsdragers. De schikking is met hedera, altijd
groen, als teken van Gods liefde en trouw verbonden
met de Paaskaars.