Liturgische schikking
Advent en Kerst 2023

De basisschikking is een gedroogd palmblad. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant van het blad loopt uit in een komvorm, deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verhaalt.

Zondag 25 December 2023


Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen,
gesymboliseerd in de witte schikking.

2023-12-24 liturgische schikking Kerst

De hemel raakt de aarde
Herders gaan op weg ze zoeken wat de engelen vertelden
Ze openen zich voor het Kind van belofte

God
Kom met Uw Geest
Raak ons aan met Uw Licht

Zondag 24 December 2023


Op deze vierde zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

2023-12-24 liturgische schikking Vierde advent

De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam
wegbereider om onze voeten te kunnen zetten op de weg van de vrede
daar raakt de hemel de aarde

God, Kom met Uw Geest
doe uw stralende licht over ons opgaan

Zondag 17 December 2023


Op deze derde zondag van de advent is de kleur roze: midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door.
We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog
in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

2023-12-17 liturgische schikking Derde advent

De hemel raakt de aarde
daar waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht zichtbaar wordt in woorden van zegen
daar raakt de hemel de aarde
God
kom met Uw Geest opdat wij
goede woorden spreken

Zondag 10 December 2023


Deze tweede zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël Maria komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot
man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. In de schikking
zien we een lelie die staat voor de zuiverheid van Maria, een rode bloem als
symbool voor het ontvangen van Gods Geest en een bloembol als beeld van “verwachting”,

2023-12-10 liturgische schikking Tweede advent

De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen onder mensen
altijd weer raakt de hemel de aarde

God
kom met Uw Geest
open ons voor uw aanwezigheid

Zondag 3 december 2023


Op deze eerste zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

2023-12-03 liturgische schikking Eerste advent

De hemel raakt de aarde
In de belofte van een kind
ongeloof
verstening
worden tot hoop en vertrouwen
daar waar de hemel de aarde raakt

God
kom met Uw Geest
open ons hart om uw tekens te verstaan

Zondag 26 november 2023 - LZKJ


Op deze zondag noemen we de namen van gemeenteleden waar we het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen en mag de familie een kaars aansteken.

Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om een waxinelichtje te branden voor hen die ze moeten missen in hun leven.

2023-11-26 liturgische schikking2
2023-11-26 liturgische schikking1
Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

Het witte hart met de rode rozen staat voor de liefde, het kruis met de hedera voor het eeuwig leven en Gods trouw aan ons.

Liturgische schikkingen 40 dagentijd en Pasen 2023

‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijd van de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.

Uit iefde voor jou

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken van de kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De Veertigdagentijd begint immers somber en start met een periode van bezinning en reflectie. De liturgische kleur is dan ook gedurende de hele periode paars. Naarmate we dichter bij Pasen zijn worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit.


Zondag 19 november 2023

2023-11-19 liturgische schikking Doopdienst

De roze/blauwe hortensia, voor de dopeling, daarnaast de 2 witte gerbera’s, de ouders.
Twee bladeren van de vingerplant als de handen van God met daarin een “parel”.

Je bent een parel in God’s hand.

Drie witte rozen voor de Vader, Zoon en Heilige Geest.
De grassen, als fonteintjes, staan symbool voor het water van
de doop. Het gipskruid symboliseert de familie en de gemeente
die om het gezin heen staan.

Zondag 18 september 2023 - Startzondag


Het thema van dit nieuwe kerkelijk seizoen is 'Ga mee!' en het moedigt mensen aan om deel te nemen aan de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde die God heeft gestart.

Geloof, hoop en liefde
Deze bekende geloofssymbolen zijn gebruikt voor de symbolische schikking.

2023 03 12 liturgische schikking Startzondag

Hortensiabloemen (bloem van het najaar) zijn in de openingen van het hart gestoken. Deze bloemen staan symbool voor dankbaarheid en schoonheid.

De grote bloemen stralen overvloed uit alsof ze zeggen: geloof en liefde zijn overvloedig aanwezig!

De rode bloemen symboliseren de liefde en de blauwe bloemen het hemelse.

Het anker is verbonden aan de kleur groen, symbool van hoop en toekomst.

Om het kruis is de kleur blauw gebonden, de kleur van het hemelse.

Zondag 28 mei 2023


De stenen met de bloemen zijn de leden van de kerkenraad en de voorgangers Iedereen draagt of heeft zijn/haar steentje bijgedragen aan de opbouw van de nieuwe Protestantse Gemeente Coevorden. In de boeketjes zijn 7 verschillende elementen verwerkt. Zeven is ook het getal van de volheid.

Klimopblad, hedera, als teken van de trouw van God, de rode roos voor de liefde en de heilige Geest. De vijf blaadjes, tegen de onderkant van de roos staan voor zwijgplicht. De buxus voor standvastigheid en het gras voor vergankelijkheid. Ook kerkenraadsleden kunnen het niet alleen, daarvoor staat het gipskruid centraal als teken van verbondenheid. De gerbera staat symbool voor het oog op God gericht.

2023 03 12 liturgische schikking Pinksteren: Feest van de Hoop

Samen met de prachtige bloemen in allerlei kleuren staat de groene boog symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst.

In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar.

Zondag 9 april 2023 - Pasen

2023 03 12 liturgische schikking Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Stille Zaterdag 8 april 2023

2023 03 12 liturgische schikking Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind

Goede Vrijdag 7 april 2023

2023 03 12 liturgische schikking Ten hemel schreiend
Gekruisigde verlosser
Brenger van genade
Trouw aan ons

Zondag 2 april 2023

2023 03 12 liturgische schikking Kostbare geuren voor die Ene
is voor iedereen het goede doen

Liefde voor jou

Zondag 26 Maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Cirkel vol ogenschijnlijk dode bloemen

zijn levende herinneringen

Liefde voor jou

Zondag 19 maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Open ogen, zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij geworden?

Zondag 12 maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Bronnen van inspiratie

Spiegels met gedachten

Verbinding voor mij en jou

Zondag 5 maart 2023

2023 03 12 liturgische schikking Op de berg

In stilter luisterend, biddend

Drie profeten

Gevonden wijsheid

Zondag 26 Februari 2023, 1e lijdenszondag

2023 03 12 liturgische schikking Uit Liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht