Agenda

No events
 

  Actwoordformulier orgelpijpactie  Download hier het formulier
 voor de orgelpijpen actie!
De restauratie van het orgel in de Singelkerk te Coevorden.

Zing de Heer een nieuw lied en dat gaat een stuk beter met muziekinstrumenten.
In een orgel zitten veel verschillende instrumenten verborgen.
Orgels, psalmen, gezangen en liederen zijn al eeuwenlang bondgenoten. Zingen kan natuurlijk á capella, maar onder begeleiding van een orgel is het natuurlijk extra mooi.

Eerst iets over de geschiedenis van het orgel.


Het orgel is omstreeks het begin van de vorige eeuw gebouwd door orgelbouwer Martinus Vermeulen te Woerden. In de windlade van het hoofdwerk is de naam van Vermeulen aangetroffen met het jaar 1912. Het archief van Vermeulen is echter niet meer in te zien .
Het orgel werd in 1914 in gebruik genomen. De bouw van het orgel heeft in het begin 2640 gulden gekost.
In 1961 heeft orgelmaker G.A.C.de Graaf uit Amsterdam het orgel zijn huidige vorm gegeven.
In 1993 heeft orgelbouwer Mense Ruiter een uitgebreide restauratie uitgevoerd.
In 2011 heeft orgelbouwer Mense Ruiter de frontpijpen van een ophangsysteem voorzien.
Uit de geschiedenis van de kerk en het orgel blijkt dat ze bij elkaar horen.

Het orgel telt nu in totaal 22 registers met 1373 pijpen verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal.

Hoofdwerk               Rugpositief            Pedaal             
Bourdon
Prestant
Holpijp
Octaaf
Fluit
Nasard
Gemshoorn
Mixtuur
Trompet
Tremulant
16'
8'
8'
4'
4'
2 2/3'
2'
III-IV
8' 

Quintadeen
Holpijp
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Tertiaan
Scherp
Dulciaan
Tremulant

8'
8'
4'
4'
2'
I-II
IV
8'


Subbas
Baarpijp
Octaaf
Fagot
Schalmei

16'
8'
4'
16'
4'

Restauratie 2020

Het orgel is een ingewikkeld instrument met veel latjes, draadjes, klepjes, pijpen en een pomp.
Al die dingen hebben voortdurend onderhoud en stemmen nodig. Zo wordt ieder jaar het orgel
gestemd om de klank zuiver te houden. Soms, zo één keer in de 10-15 jaar is er meer nodig.

Wat moet er aan het orgel gerestaureerd worden?

  • Toen het hoofdwerk en de pedalen in1993 door Mense Ruiter gerestaureerd waren, was er geen geld meer om het rugwerk (dat is het onderste deel van het orgel waar je vanuit de kerk tegen aankijkt) nog onderhanden te nemen.
  • De pijpen in het rugwerk verliezen zoveel lucht dat daardoor niet goed meer op dat deel van het orgel gespeeld kan worden en een algehele restauratie noodzakelijk is.
  • In het achterste gedeelte van het orgel zitten messing stiften die zwaar geoxideerd zijn, zodat ze vervangen moeten worden.
  • Het orgel heeft 2 blaasbalgen die de voorraad lucht op druk houden. Deze zijn aan de bovenzijde bekleed met schapenleer. Dat leer is helemaal verstaft en gescheurd. Onze orgeldeskundige gaf aan dat, nu deze blaasbalgen toch uit het orgel moeten, deze beter kunnen worden vervangen voor één groter blaasbalg. Dit komt de drukverdeling en dus het geluid zeer ten goede.

De Kosten

Aan al deze werkzaamheden zijn natuurlijk ook veel kosten verbonden.
Wij hebben als kerk al jaren gespaard voor het normale onderhoud en de te verwachten restauratie.
Ook hebben we samen met het SBKG aan fondswerving gedaan bij verschillende instanties die schenkingen doen aan cultuur en educatie.
Alles bij elkaar hebben we al een heel bedrag bij elkaar gespaard; hieronder een overzicht.


Restauratie kosten;
In de begroting van de kerk voor 2020
is een bedrag opgenomen van;
Aan fondswerving is binnen gehaald;

Blijft over een tekort van.
 € 60.000,--

 € 30.000,--
 € 21.200,--

   € 8.800,--

 Voor dit tekort zijn wij u nodig. Samen kunnen we er voor zorgen dat de Singelkerk weer een orgel krijgt die het verdiend om jarenlang zijn klanken kan laten horen en onze samenzang kan begeleiden.

Op de gemeenteavond van november 2019 hebben we over de restauratie gesproken en dat er nog acties in de gemeente ondernomen moesten worden.
Wat toen aan de orde kwam is de orgelpijpenactie van 1993. Aangegeven werd dat het al zolang geleden is, dat wij nu wel weer iets dergelijks kunnen organiseren. Per slot van rekening heeft het orgel 1373 pijpen. Wij hebben een lijst gemaakt hoe u de restauratie met deze orgelpijpenactie kunt ondersteunen. Als dank krijgt u een mooi certificaat en wij als gemeente een goed orgel waar we weer veel jaren van kunnen genieten.

Met vriendelijke groeten, de kerkrentmeesters.


Vorderingen tot nu toe

De restauratie van ons orgel is begonnen en wij hebben beloofd u op de hoogte te houden van de stand van zaken.

Bouwbedrijf Kok-Meijerink en een paar vrijwilligers hebben een grote steiger in de kerk gebouwd, zodat de orgelrestaurateurs veilig aan het werk kunnen. Bouwbedrijf Kok-Meijerink heeft een mooie korting gegeven op de werkzaamheden als bijdrage voor de fondsenwerving.

Op 28 september zijn de mensen van Hendriks en Reitsma begonnen met het restaureren van het orgel.
Het eerst was het gedeelte van het voetpedaal aan de beurt. Dit staat in het torengedeelte.
Alle pijpen moesten er uit. Daarna het gedeelte dat voor de windvoorziening zorgt. Dat is een grote houten kist met aan de onderzijde kleppen en klepgeleiders. Die klepgeleiders moesten er uit omdat ze geoxideerd waren. Daarna konden de nieuwe roestvrijstalen klepgeleiders er weer in. Ook de conducten, dat zijn loden aanvoer pijpen voor de lucht, moesten om dezelfde redenen vervangen worden. Dit was wel een tegenvaller. Maar alles ziet er nu weer goed uit.

Daarna moesten de blaasbalgen, die zorgen dat de pijpen een goede luchtdruk krijgen, uit het hoofdwerk en het rugwerk gehaald worden. In het hoofdwerk is nu een nieuwe blaasbalg aangebracht die met nieuwe houten kanalen verbonden wordt met de windlade van het rugwerk. Het eikenhout van de oude blaasbalgen wordt gebruikt om weer nieuwe onderdelen voor het orgel te maken. Zo doen we ook aan hergebruik van materialen.

Ook is er een nieuwe dempkist gemaakt, die beter geïsoleerd is, zodat de geluiden van de motor/ventilator een stuk minder te horen zullen zijn. De oude kist moest vervangen worden omdat er houtworm in zat.
Ook de elektrische bedrading is aangepast en veiliger gemaakt en er zijn wat ledlampjes geplaatst zodat de orgelstemmers in de toekomst beter zicht hebben bij hun werk.
Ook is de ruimte achter de klavieren opgeknapt.

Zoals u kunt lezen is er al heel wat werk verricht en zijn wij op de goede weg.
De orgelrestaurateur en wij zijn tevreden over de vorderingen van het werk.

Het is wel een beetje een technisch verhaal geworden, maar wij hopen dat het een beetje aangeeft waarmee wij bezig zijn.