Het rode kanselkleed vertelt over de Heilige Geest

de kleur rood is de kleur van het vuur:
de Heilige Geest zet mensen in vuur en vlam;

de zeven vlammen verwijzen naar de volheid van de schepping,
heel de schepping is betrokken bij het werk van Gods Geest;

de duif is het symbool voor de Heilige Geest, die ons Gods vrede brengt; de kleur rood is ook de kleur van het bloed:
zo herinnert het kleed ons aan alle mensen die vóór ons vanuit Gods Geest leefden
en voor hun geloof zijn gestorven, in navolging van Jezus Christus;

de gouden zon als achtergrond is het symbool voor Jezus,
die de dood overwon en het Licht der wereld werd.

het paarse kanselkleed

paars is de kleur van het stil worden
van bezinning en gebed

paars zegt ons ruimte te maken in onszelf
plaats om ons voor te bereiden op Gods belofte:
Hij komt!

het zilveren kruis in het midden
leidt onze gedachten naar Jezus
die Gods belofte voor ons levend maakt

het witte kanselkleed

wit is de kleur van vreugde
om Gods liefde voor de mensen

wit is de kleur
van Christus' overwinning op de dood

en in het midden
het Christus-monogram:
de naam van Christus
die door zijn leven te geven
het Leven voor altijd voor ons won!

Het groene kanselkleed vertelt:

de kleur groen is de kleur van het leven
- geef ons heden ons dagelijks brood -

de kleur groen is de kleur van de hoop
een kind geeft
om te delen
wat het heeft
aan Jezus
de kleur groen is de kleur van de toekomst

Jezus deelt
en gebrek wordt overvloed
ons dagelijks brood
wordt brood des Levens
de toekomst ligt weer open

(bij het evangelie van Johannes - hoofdstuk 6)

kleuren kerkelijk jaar