Waar houden wij ons mee bezig:
  • De zorg voor de gemeente als gemeenschap
  • Het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacrament
  • Het ambtelijk vertegenwoordigd zijn in de kerkdiensten
  • Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping
  • Het dienen van de kerk in meerdere vergaderingen tezamen met de voorgangers

Hiertoe wordt er eens per maand vergaderd m.u.v. de maanden juli en augustus

De herderlijke zorg
Onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en het opzicht over de leden van de gemeente, hoe geven we hier gestalte aan:

  • Wij willen de nadruk leggen op het pastoraat m.n. onder de middengroep (25-40 jaar)
  • Pastoraat is ook: letterlijk omzien naar elkaar door gemeenteleden

Daartoe wordt er in de gemeente een wijkstructuur opgezet waarin gemeenteleden omzien naar medegemeenteleden in een klein deel van de wijk waarin zij wonen

  • Een deel van de jeugd ontbreekt in de kerkdiensten. Wij willen contact houden met de jongeren in onze gemeente.
  • We willen gemeenteleden met elkaar in contact brengen door het organiseren van huiskamergesprekken

Doel hiervan is het vergroten van de onderlinge betrokkenheid

  • We willen onze deelname aan het 'samen op weg'- proces vergroten